top of page
xuat nhap khau.jpg
6f.jpg
image1.jpg
IMG_1640.JPG

​VINH THINH .JSC

________

地址:No. 7, Huu Nghi street, Tran Phu ward,Mong Cai City, Quang Ninh, Vietnam
電話:(+84) (0)203
3772393

海防代表處:No. 43, Luong Van Can street, May To ward, Ngo Quyen district, Hai Phong city, Vietnam

電話:(+84) (0)988 646 999(團先生-旅遊,進出口)

 

電話:(+84) (0)987 733 222(惠恩太太-酒店)

 

電子郵件: vinhthinh.xnk@gmail.com


網站:http://vinhthinhvn.com

bottom of page